CIREO

Mijn grootste passie is het creëren van vernieuwende oplossingen binnen de gebouwde omgeving. Hierbij staan 3 basis thema's centraal;
- Duurzaamheid vanuit EgoïstischHumanisme,
- NonFunctionalisme,
- RuimteBeleving,
CIREO onderzoekt continu hoe de 3 thema's geinterpreteerd kunnen worden en vervolgens weergegeven in fotografie, objecten en installaties. Hiervoor worden diverse series gemaakt onder de verzamelterm ArtChitectuur.

Eric Offermans, 1961, TU/delft Architectuur